วิธีการเติมเงิน

ฝาก1 mega

1. ทำการกดที่ปุ่ม ฝากเงิน ที่หน้าเล่นของท่าน

ฝาก2 mega

2.เมื่อเข้ามาสู่น่าฝากเงิน อ่านข้อมูลด่านล่างให้ครบถ้วนก่อน และ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กดคัดลอกข้อมูลบัญชีที่จะฝากเงินเข้ามาตามภาพดังกล่าว

ฝาก3 mega

3.เมื่อขึ้นเมนูคัดลอกสำเร็จให้กดที่ OK แล้วนำข้อมูลที่คัดลอกมาไปใช้ในการโอนตามธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมกับจำนวนเงินที่ท่านต้องการฝากเงินเข้ามา

ฝาก4 mega

4.เพียงเท่านี้ยอดเงินจะเข้าโดยทันที จากภาพท่านจะเห็นได้ว่าเรามีการฝากเงินเข้าไปที่จำนวน 100 บาท เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการเติมเงินเพียง 4 ขั้นตอน

Scroll to Top